Markedsområdet:
Oslo

Entreprise – nybygg:
Arne Kobbeltvedt – arne.kobbeltvedt@brynbk.no – +47 93 28 15 99

Ettermarked – eksisterende bygg:
Roger Halvorsen – roger.halvorsen@brynbk.no – +47 93 64 94 96