Markedsområdet:
Oslo

Entreprise – nybygg:
Richard Tapper – richard.tapper@brynbk.no – +47 47 47 31 15

Ettermarked – eksisterende bygg:
Roger Halvorsen – roger.halvorsen@brynbk.no – +47 93 64 94 96