Markedsområdet:
Romeriket og Hedmark sør

Entreprise – nybygg:
Ole Kristian Flaen – ole.kristian.flaen@brynbk.no – +47 91 11 03 50

Ettermarked – eksisterende bygg:
Tom Erik Hansen – tom.erik.hansen@brynbk.no – +47 97 47 88 82