Markedsområdet:
Romeriket og Hedmark sør

Entreprise – nybygg:
Ole Kristian Flaen – ole.kristian.flaen@brynbk.no – +47 91 11 03 50

Ettermarked – eksisterende bygg:
Knut Jensen – knut.jensen@brynbk.no – +47 90 14 67 08