Alle våre kontorer er miljøfyrtårnsertifiserte.

For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter. Næringsliv og offentlig/privat sektor har en nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer også at bedrifter tar miljøansvar. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Bryn Byggklima ønsker å ha en god miljøprofil og arbeider stadig for å bidra til et bedre miljø. I 2014 var alle våre kontorer miljøfyrtårnsertifiserte. Alle avdelinger i Bryn Byggklima er i gang med resertifisering. I løpet av februar 2018 skal resertifiseringen være i mål. Nyetableringen vår i Trondheim skal sertifiseres første gang i 3 kvartal 2018

Miljøfyrtårnsertifisering innebærer konkrete krav og miljøtiltak til styringssystemer, arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp. For bedriften har dette resultert i en revidert Miljøhåndbok med interne miljørutiner og en ny miljøpolicy. Les mer om Miljøfyrtårn her:http://www.miljofyrtarn.no/