I 2014 var alle våre kontorer miljøfyrtårnsertifiserte.

I 2014 var alle våre kontorer miljøfyrtårnsertifiserte.

Miljøfyrtårnsertifisering innebærer konkrete krav og miljøtiltak til styringssystemer, arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp. For bedriften har dette resultert i en revidert Miljøhåndbok med interne miljørutiner og en ny miljøpolicy. Les mer om Miljøfyrtårn her:http://www.miljofyrtarn.no/

Bryn Byggklima ønsker å ha en god miljøprofil og arbeider stadig for å bidra til et bedre miljø.