Prosjekt renrom

 

Avdeling Renlufsteknikk utfører prosjektering og gjennomføringsdokumentasjon som gir oppdragsgiver sikkerhet for rett gjennomføring og riktige funksjoner når anlegget ferdigstilles.

Vi er en nøytral samarbeidspartner som arbeider med spesialområdene:

* Renrom
* Risikolaboratorier
* Isolater
* Operasjonsstuer

Oppdragsgiver sikkerhet for riktig utførelse og funksjon oppnås ved komplett dokumenatsjon bestående av:

* DQ          - for design
* IQ           - for installasjon
* OQ          - for funksjon
* PQ/MQ    - For drift og vedlikehold

 

Ta kontakt med oss og benytt vår ekspertise og spesialkompetanse.

Prosjekt renrom