Referanser Kjøling

- Laks og vilt sentralen

- Fabritsius

- NAV, sentralarkivet Oslo

- Sogn og Rena