Bryn Byggklima AS Web-hotell

Bryn Byggklima AS har ett tilbud til de som ønsker ett desentralisert SD-anlegg.

Dette er en innovativ tjeneste som har alle funksjonene som ett konvensjonelt overvåkningsanlegg, men har i tillegg mange fordeler som følger nettbaserte tjenester.

Driftspersonalet kan nå anlegget fra hvor som helst i verden via internett.

Her kan de endre ønskede temperaturer, driftstider, fyringskurver og tilsvarende set-punkter.

De kan lese av verdier, alarmer, etc.

Med vår alarmserver kan det mottas alarmer på sms og/eller e-post.

Avlesing av trender gjør at det lett kan leses av stigende eller synkende energiforbruk opp imot tidspunkter og temperatursvingninger.

Det blir lettere å følge opp de tekniske anleggene og dermed bedre odds for å forutse det kommende behovet for vedlikehold. Om en feil oppstår, vil dette kunne medføre store ekstrakostnader som man enkelt vil unngå om man har lettere tilgang for oppfølging.

Drift og oppdatering av serveren utføres av Bryn Byggklima AS, dermed ingen utgifter til oppdateringer for kunde utover avtalt pris. Servertjenesten leveres av Procano AS.

Ved problemer kan status fastslås på ett langt sikrere grunnlag, før eventuelt det må sendes ut en service-personell for reparasjon.

Omprogrammering, diagnostisering og utvidelser kan i langt større grad utføres fra vår automatikkavdeling via internett. Dermed blir eventuelle kostnader for dette også lavere.

 

Link til web-hotell: http://mail.brynvent.no/EXOscada

 

Bryn Byggklima AS Web-hotell