Energi

Energi

Vi har kompetanse til å energivurdere ventilasjons- og kjøleanlegg iht Energimerkeforskriften, samt erfaring med energi effektiv design, oppbygging og drift.

Bryn Byggklima utfører rutinemessig energiberegninger / ”ENØK-analyser” for å vurdere lønnsomheten i aktuelle rehabiliteringstiltak. Dette for å finne de riktige tiltak for hvert enkelt bygg og for å gi kunden et riktig beslutningsgrunnlag. Dette kan være tiltak som bytte av automatikk, bytte av varmegjenvinner, ny drifts/styringsstrategi, behovsstyring av ventilasjon etc.

Når rør-, elektro- eller bygningsmessige inngrep i tillegg til ventilasjon og kjøling er aktuelt kan Bryn Byggklima i samarbeid med andre seriøse aktører tilby ”ENØK med resultatgaranti” som en ordning som garanterer en energibesparelse for kunden. For mer om denne ordningen klikk her.

Energivurdering av tekniske anlegg:
Bryn Byggklima AS har kunnskap og kompetanse til å energivurdere dine ventilasjons- og kjøleanlegg og kan også bistå med å energimerke bygget. Hvis du allerede vurderer energimerking av ditt bygg vil vi anbefale deg å la oss gjennomføre en energivurdering samtidig, da dette reduserer totalkostnaden for deg som kunde.

 
Ny energiforskrift  gjelder for alle bygg. 

1) ENERGIMERKING 

2) ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG –

 

Hva betyr dette for ditt bygg?

(Ny energiforskrift trådte i kraft 1. januar 2010)         

1)  Energivurdering av tekniske anlegg i bygg:  

- Alle ventilasjons- og  klimakjøleanlegg  i bygg over 500 m² skal energivurderes hvert 4 år. 

- Alle kjeler for olje/gass (fossilt brensel) i bygg over 400 m² skal energivurderes hvert 4. år.

- Alle oljekjeler med kapasitet til å dekke over 2000m² skal energivurderes hvert 2. år.

- Eldre varmeanlegg (15 år) med fossilt brensel skal engangsvurderes. 

 

2)  Energimerke (energiattest)

- Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest.

- Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest.

- Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert

 

Ref. Norges vassdrags- og energidirektorat: http://www.nve.no 

Om energimerking:  http://www.energimerking.no

 

Ta kontakt med oss for nærmere info på: post@brynbk.no eller 66765950

Vi vil og kan hjelpe deg!